شماره سوال: 100174

تبعات عدم مراجعه دانشجو برای انتخاب واحد چیست؟

درصورتیکه دانشجو در زمان مقرر شده برای انتخاب واحد مراجعه ننماید و اصطلاحا در وضعیت بلاتکلیف قرار گیرد، مانند دانشجوی انصرافی بعد از پایان حذف و اخذ با وی رفتار خواهد شد. یعنی لازم است علاوه بر بدهیهای معوق،شهریه ثابت و حداقل واحد نیمسال را پرداخت نموده تا بتواند بصورت رسمی انصراف خود را تکمیل نماید.