شماره سوال: 110102

نحوه ادامه تحصيل دانش آموختگان اين دوره‌ها در مقاطع دکترا چگونه است؟

دارندگان مدرک کارشناسی ارشد الکترونيکی مي‌توانند مانند دارندگان مدرک دوره روزانه در پذيرش دوره دکترا در موسسه‌های داخل يا خارج از کشور شرکت کنند.