شماره سوال: 110109

از نظر کيفی آيا تفاوتی بين فارغ التحصيلان دوره های کارشناسی ارشد با پايان نامه و بدون پايان نامه وجود دارد؟

خير؛ گذراندن يا نگذراندن پروژه در دوره کارشناسی ارشد، دو شيوه تحصيلی می‌باشد و تاثيری در کيفيت دوره يا سطح علمی فارغ التحصيلان ندارد.