شماره سوال: 110110

آيا نداشتن پايان نامه در دوره کارشناسی ارشد يک نکته منفی در پذيرش دوره دکترا می باشد؟

خير؛ پذيرش دانشجوی دکترا با بررسی کامل سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان انجام می شود و به نوع دوره کارشناسی ارشد وی بستگی ندارد. اما در مصاحبه علمی دوره دکتری وجود کار تحقیقاتی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا دانشجویان آموزش محور می توانند با درج مقالات مختلف در مجلات علمی معتبر در پذیرش دوره ی دکتری و مصاحبه ی ورودی خود نقش مهمی را ایفا نمایند.
لازم به ذکر است اثر مثبت درج مقالات متعدد در مجلات معتبر بین المللی توسط دانشجویان از وجود پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد بیشتر است و در مصاحبه های ورودی دوره دکتری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.