شماره سوال: 120104

آیا می توان به جای درج متن سوال برای اخذ پاسخ از استاد در سامانه، مستقیما با ایمیل استاد مکاتبه نمود؟

خیر، کلیه تعاملات دانشجویان با اساتید فقط و فقط می بایست از طریق ارسال پست از سایت پیاتزا صورت گیرد. بسته به انتخاب ارسال کننده پست، پیام می تواند عمومی یا خصوصی باشد.