شماره سوال: 120105

آیا می توان با استفاده از گوشی های هوشمند به سامانه پیاتزا دسترسی داشت؟

بله، با نصب اپلیکیشن پیاتزا (که می توانید از خود سایت دانلود نمایید) این کار امکانپذیر است.