شماره سوال: 120106

چگونه می توان از طریق سامانه پیاتزا فایل حل تمرینها، پروژه ها و تحقیقات کلاسی را منحصرا به استاد درس ارسال نمود؟

به منظور ارسال پروژه ها، حل تمرینها و تحقیقات کلاسی به استاد مربوطه مراحل زیر را دنبال نمایید:
1- ابتدا به سامانه پیاتزا وارد شده و به درس موردنظر مراجعه کنید.
2- مطابق تصویر شماره 1 در قسمت "Post to" گزینه "Individual Student(s) / Instructor(s)" را انتخاب کنید. سپس در کادر زیر این گزینه نام استاد را تایپ نموده و انتخاب نمایید. لازم به ذکر است این کادر هوشمند بوده و با تایپ هر کاراکتر اقدام به جستجو خواهد کرد.

تصویر شماره 1

3- در ادامه مطابق تصویر شماره 2 در قسمت  "Select Folder(s)" با توجه به نوع مطلب ارسالی یکی از پوشه ها را انتخاب نموده و در بخش "Details" با کلیک روی گزینه "Insert"  از منوی باز شده آیتم "Insert File" را انتخاب کنید. همچنین می توانید در کادر سفید زیر این بخش مطالب موردنظر خود را تایپ نمایید. چنانچه تیک گزینه  "Send email notification immediately" را بزنید به استاد مربوطه یک ایمیل اطلاع دهنده نیز ارسال خواهد گردید.


تصویر شماره 2


4- در پایان با کلیک گزینه "Post My Note" مطلب خود را ارسال کنید.