شماره سوال: 120110

آیا استفاده از سامانه پیاتزا دارای قوانین خاصی است؟

بله، رعایت این قوانین توسط کاربران سامانه پیاتزا الزامی است و به شرح زیر است:

قوانین سامانه پیاتزا :

ماده 1- رعایت احترام و ادب کامل در متن هر پست  توسط همه کاربران الزامی است. عدم توجه به این مهم موجب قطع حساب کاربری فرد خواهد گردید.
ماده 2- در هر پست صرفا به یک موضوع اشاره نمایید. وجود دو موضوع مختلف در یک پست غیر مجاز است.
ماده 3- متناسب موضوع انتخابی خود از یک پوشه با نام مناسب در "New Post " استفاده کنید.
ماده 4- متن هر پست به زبان و حروف فارسی نوشته شود.
ماده 5- زیر متن هر پست حتما نام و نام خانوادگی خود را درج نمایید.
ماده 6-هنگام درج متن پست های خود رعایت قوانین دستور زبان از جمله درج علائم مانند نقطه، ویرگول و غیره الزامی است.
ماده 7- حتی الامکان از پست های عمومی و نه خصوصی استفاده گردد تا تعداد مخاطین پست های شما افزایش یابد.
ماده 8- دانشجویان ملزم هستند جواب تکالیف و حل تمرین های ارسالی خود را تنها به صورت خصوصی ارسال نمایند.
ماده 9- در نگارش متن توسط دانشجویان رعایت ادب و احترام کامل الزامی است.
ماده 10- در قسمت اکانت پیاتزا حرف اول نام و نام خانوادگی خود را با حروف بزرگ و به صورت انگلیسی درج نمایید و ما بین نام و نام خانوادگی خود فاصله بگذارید.
ماده 11- داشتن عکس پرسنلی در سامانه پیاتزا الزامی می باشد.
ماده 12- درج آدرس ایمیل در پست های پیاتزا برای استفاده دیگران ممنوع است و تعامل استاد-دانشجو و دانشجو-دانشجو تنها از طریق سامانه پیاتزا مجاز می باشد.
ماده 13- درج هرگونه مطلب غیر مرتبط با درس از جمله تبریکات، تسلیت ها، مناسبت ها و... در صفحه درس توسط دانشجویان اکیدا ممنوع است.
ماده 14- در متن پست های خود از زبان دیگر دانشجویان مطلب ننویسید و منحصرا نظر یا مشکل خود را بیان دارید.