شماره سوال: 120111

آیا هر پست در پیاتزا دارای شماره خاصی است؟

بله، هر پست دارای شماره ای است که با @ شروع می گردد.
برای رویت شماره پست به قسمت بالای سمت چپ هر پست درست کنار علامت Instr کلیک کنید. بطور مثال در تصویر زیر شماره سوال 7 نشان داده شده است.

تصویر شماره 1

برای جستجوی سوالی که شماره آن را دارید از قسمت Search کنار New Post استفاده کنید.