شماره سوال: 130101

هنگامی که میخواهم از کلاس های ضبط شده آنلاین استفاده نمایم با خطای "Not Authorized" روبه رو میگردم: اشکال کار کجاست؟

این اشکال به این دلیل است که دانشجو تاکنون با اکانت خود در کلاس های آنلاین شرکت نکرده اید و مجوز مشاهده کلاس های ضبط شده را ندارید. در این حالت با پیغام زیر روبرو  می گردید:

Not Authorized
You do not have permission to access this item.
For further assistance, please check out the Adobe Connect support center or contact Adobe Connect support.

به منظور دریافت خودکار مجوز، یکبار دکمه "اتصال به جلسه" را کلیک کنید و پس از بستن کلاس مجددا به فهرست کلاس های ضبط شده در جدول برگردید.