شماره سوال: 130102

چرا هنگام ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی خطای محدودیت حداکثر دسترسی ظاهر می گردد؟

هنگامی که کاربر چندین بار شناسه کاربری و یا رمز عبور خود را اشتباه وارد سیستم نماید سامانه یادگیری مجازی (LMS) چنین خطایی را مطابق تصویر زیر به کاربر نمایش می دهد.

تصویر شماره 1

برای رفع این خطا اول از همه سعی نمایید مشخصات دسترسی خود را بدون خطا وارد نمایید مثلا اگر زبان صفحه کلید شما به فارسی تنظیم شده است امکان چنین خطایی وجود دارد و می بایست قبل از درج شناسه کاربری و یا رمز عبور زبان صفحه کلید را انگلیسی کنید.
دوم می توانید با خاموش و روشن کردن مودم خود IP اینترنت را تغییر داده بطوریکه سامانه مذکور شما را فرد دیگری انگاشته و در صورت درست وارد کردن شناسه کاربری و رمز عبور می توانید بدون مشاهده خطای فوق الذکر "Login" نمایید.