شماره سوال: 130107

چه کار کنم تا نام و نام خانوادگی من با اکانت عمومی در کلاس دیده شود؟

1- برای اینکه نام و نام خانوادگی شما در کلاس وقتی از اکانت عمومی استفاده می کنید دیده شود می بایست ابتدا در کلاس مجازی وارد شوید و مانند شکل زیر روی قسمت "Pod Options" کلیک کرده و سپس  "…Edit my info"  را انتخاب نمایید.

تصویر شماره 1

2- اکنون در کادر باز شده (مطابق تصویر زیر) نام و نام خانوادگی خود را به فارسی وارد کنید. این تغییر نام تا آخر کلاس ثابت است.

تصویر شماره 2