شماره سوال: 140102

آیا لازم است دانشجو وضعیت آموزشی خود را مرتباً در سامانه مدیریت آموزشی "TMS" کنترل نماید؟

پاسخ: بله، مخصوصاً بررسی و محاسبه معدل پس از نهایی شدن نمرات تمامی دروس آن ترم برای دانشجو ضروری است.
متذکر می گردد از آن جا که نمرات در اواخر ترم به تدریج در سامانه، ابتدا ثبت موقت و سپس ثبت نهایی می شوند، محاسبه معدل توسط هر دانشجو و کنترل آن پس از نهایی شدن نمرات تمام دروس اخذ شده آن ترم ضروری است.
لازم به ذکر است دانشجوی مشروط از نظر ضوابط آموزش عالی محروم از تحصیل شناخته می شود و نمی بایست اقدام به انتخاب واحد در نیم سال بعدی نماید.
در چنین شرایطی ادامه تحصیل دانشجو صرفاً از طریق کسب مجوز از کمیسیون موارد خاص وزارت عتف امکان پذیر می باشد.
بدیهی است چنانچه دانشجویی با بی توجهی به وضعیت محرومیت خود از تحصیل اقدام به انتخاب واحد نمود و مبالغی نیز در رابطه با شهریه به دانشگاه پرداخت کرد نه تنها واحدهای اخذ شده کان لم یکن تلقی می گردند بلکه هیچگونه وجهی هم از طرف دانشگاه تحت هیچ شرایطی به دانشجو عودت داده نخواهد شد.